קורסי תוכנה ותיכנות לאנשי תוכנה וחומרה

קורסי בוקר, ערב, ציבוריים ומוזמנים

לקבלת סילבוס ומועדי הקורס נא ציין שם הקורס בדף “צור קשר”, בעמוד הראשי HOME

הקורס יבוצעו בערב, בבוקר ואצל הלקוח לקבוצה

FULLSHORTEDTOPICSCOURSE
Hrs.Hrs.Linux courses 
168Basics of linux 
168Shell scripting 
Java courses 
2416Basics of Java for programmers 
Java Environment 
Java programming language 
Java class library JCL
NIO 
Reflection 
4032Basics of Java for beginners 
Introduction 
Simple java application: the first steps
IDE 
Operators 
OOP 
Arrays and collections 
IO 
Generics 
Reflection 
Concept of TDD 
2416Multithreaded applications in Java 
2416Functional programming using java 
2416Developing RESTful Web services with Java 
2416Test driven development (TDD) 
2416Java based build tools and CI/CD 
Build 
Continuous integration 
Code quality tracking 
Continuous deployment 
2416Object Oriented Design and Design Patterns for Java programmers 
Introduction 
1.Creational Design Patterns 
2. Structural Design Patterns 
3. Behavioral Design Patterns 
2416Database connectivity 
Java database connectivity (JDBC) 
NoSQL databases 
Mongo