** קורס ערב  לשדרוג מהנדסים למשרות פתוח – בהרצליה ובאשדוד –  MASTER BOARD DESIGNERS      *קורס בוקר לשדרוג מהנדסי חומרה ותיקים לפיתוח בתדר גבוה  Speed BOARD DESIGN  for Signal Integrity & Power Integrity ****קורס אלקטרוניקה ל”לא-אלקטרוניקה”    לאנשי רכש ולוגיסטיקה ומכניקה ** *     **קורס “חומרה לאנשי תוכנה” HW4SW***קורס בוקר להכשרת עורכי מעגלים מודפסים  ***   ******קורס שדרוג עורכי מעגלים וותיקים  ******  להתמודדות מוצלחת עם טכנולוגיות מהירות וצפופות HI-SPEED  + HDI  ****קורס ערב   לעריכת מעגלים מודפסים **